خودتان را تست کنید. با کلیک بر روی متن یا عکس جواب سوال را ببینید.

{“questions”:{“sit1z”:{“id”:”sit1z”,”title”:”\u0633\u0648\u0627\u0644 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 1″,”imageCredit”:”2″,”image”:””,”imageId”:””,”frontDesc”:”\u0627\u06cc\u0646 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0631\u0648 \u0628\u0631\u0648 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u062a\u0627 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0631\u0627\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0628\u0639\u062f \u0628\u067e\u06cc\u0686 \u0628\u0647 \u0631\u0627\u0633\u062a \u0627\u0646\u062a\u0647\u0627\u06cc \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0628\u0631\u0648\u06cc \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646″,”frontBgColor”:””,”frontFontColor”:”#000000″,”backImageCredit”:””,”backImage”:””,”backImageId”:””,”desc”:”Go down the

بیشتر بخوانید