فیت ترین؛ فروشگاه تخصصی لاغری و چاقی

آموزش صحیح حرکت پلانک در بدنسازی

پلانک

پلانک

نحوه اجرا:

  1. درابتدا به صورت چهار دست و پا شده .
  2. ساعدهایتان را به طور موازی بر روی زمین قرار دهید.
  3. سپس زانوهایتان را از روی زمین بلند کنید طوری که دست هایتان در یک خط صاف باشد،عضلات شکم را منقبض کنید.
  4. برای چند ثانیه (حداقل ۲۰ثانیه) این حالت را نگه دارید و سپس استراحت کنید.

نکات مهم :

سخن مربی :

 حرکت پلانک برای تقویت کلی بدن بسیار مناسب است بنابراین به شما پیشنهاد میکنم که هر روز ۲۰-۳۰ ثانیه این حرکت را انجام دهید و نگه دارید درنتیجه عضلات مرکزی قوی بدست خواهید آورد. نکته مهمی که در اجرای حرکت پلانک باید مد نظر بگیرید این است که در طول حرکت قوز نکنید و گودی بیش از حد نیز به کمرتان ندهید.

عضلاتی که هنگام حرکت درگیر میشوند :

عضلات اصلی :

راست شکمی

عضلات کمکی :

دلتوئید خلفی ،دلتوئید میانی ، دلتوئید جلویی ، بازویی اعلائی و راست کننده ستون مهره ها

منبع : فیت ترین

www.fittarin.com

خروج از نسخه موبایل