معرفی عضلات سرشانه

معرفی عضلات سرشانه – دلتوئید – به همراه آموزش حرکت‌های مناسب برای تقویت آنها :

عضله دالی ،دلتوئید یا سرشانه عضله ایست که بیشترین فضای قسمت سرشانه ها را اشغال کرده اند.

عضلات دلتوئید از واژه یونانی دلتا به معنای مثلث نشئت گرفته اند دلیل این نام گذاری  این است که اصلی ترین عضله موجود در شانه ها به شکل مثلث میباشد.

images 2 - معرفی عضلات سرشانه

عضلات دلتوئید به سه بخش اصلی تقسیم میشود:

  1. دلتوئید قدامی(جلویی)
  2. دلتوئید میانی
  3. دلتوئید خلفی(پشتی)

سطح شروع عضله دلتوئید از  استخوان ترقوه و لبه خارجی و سطح فوقانی زائده اخرمی و لبه تحتانی خار استخوان کتف است و بخش خارجی کلیه تارها  سطح خارجی تنه استخوان بازو در بخش میانی است.

 تارهایی که از روی استخوان ترقوه شروع می شوند بخش قدامی عضله را به وجود می آورند، تارهای شروع شده از رویی زائده اخرمی، بخش میانی عضله را می سازند و تارهای شروع شده از روی خار استخوان کتف بخش خلفی عضله را به وجود می آورند.

قسمت قدامی این عضله نقش بسیار مهمی در انجام حرکات ورزشی مختص عضلات سینه ای مانند پرس سینه برعهده دارد.

به خاطر در گیری این بخش در حرکات بسیاری مانند جلو بازو با هالتر و عضلات مشابه نیز درگیر است،نسبت به دو بخش دیگر در حالت طبیعی ورزیده تر و برجسته تر است.

وظایف اصلی:

وظیفه اصلی دلتوئید قدامی:خم کردن و چرخش بازوها

وظیفه اصلی دلتوئید میانی:دور کردن بازوها از بدن

وظیفه اصلی دلتوئید خلفی:چرخش خارجی بازوها

 

لیست حرکت های ورزشی برای تقویت بخش‌های مختلف دلتوئید:

حرکتعضلات اصلیعضلات کمکی
پرس سرشانهدلتوئید جلویی دلتوئید میانی،سه سر بازو
نشر جلودلتوئید جلوییسینه ای بزرگ،دوسر بازو
کول هالتر دست بازدلتوئید میانی دلتوئید جلویی،ذوزنقه ای
نشر جانبدلتوئید میانی دلتوئید جلویی، دلتوئید پشتی،ذوزنقه ای
سرشانه هالتر خمدلتوئید پشتیذوزنقه ای،پشتی بزرگ
نشر خمدلتوئید پشتیذوزنقه ای،گرد کوچک

منبع : فیت ترین

anatomy of the deltoid muscle 1 0 min - معرفی عضلات سرشانه

https://fittarin.com/

 

4 thoughts on “معرفی عضلات سرشانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *