عضله چهار سر ران

 

عضله چهار سر ران جلوی استخوان ران قرار دارد و از چهار سر جداگانه تشکیل شده است.

سر این عضله ها از استخوان ران شروع شده و به وسیله یک تاندون به قسمت فوقانی کشکک زانو وصل شده.

Quadriceps min - عضله چهار سر ران

این چهار عضله عبارتند از:

پهن داخلی:

پهن داخلی در قسمت خارجی استخوان ران قرار دارد.

پهن میانی:

پهن میانی در بخش جلویی و زیر عضله راست نی قرار دارد.

پهن داخلی:

پهن داخلی در بخش داخلی استخوان ران قرار دارد.

راست نی:

راست نی در بخش جلویی ران قرار دارد و از استخوان لگن شروع میشود.

عمل عضله:

خم کردن ران ،باز کزدن زانو

حرکات تقویتی:

حرکت عضلات اصلی عضلات کمکی
 اسکوات هالتر  چهار سر ران،سرینی  همسترینگ
 پرس پا  چهار سر ران  همسترینگ،سرینی
 هاگ پا  چهار سر ران  همسترینگ،سرینی
 لانج  چهار سر ران  همسترینگ،سرینی

 

منبع : فیت ترین

Anatomy.Quadriceps min - عضله چهار سر ران

www.fittarin.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *