عضله بازویی قدامی و عضله بازویی زند اعلایی

عضله بازویی قدامی و عضله بازویی زند اعلایی جزو  عضلات دست هستند.

استخوان بازو از نوع استخوان های بلند است و در قسمت نزدیک به تنه با استخوان کتف و در قسمت دور از تنه با استخوان زند زیرین و زبرین مفصل میشود.

عضله بازویی قدامی نیز مانند دو سر بازو جزء عضلات خم کننده آرنج است

عضله بازویی قدامی

این عضله در کنار خارجی بخش فوقانی مفصل آرنج در زیر عضله  دوسر بازویی قابل لمس است.

مبدا عضله:

نیمه تحتانی سطح قدامی استخوان بازو

انتهای عضله:

زائده منقاری استخوان زند زیرین

عمل عضله:

خم کردن کامل مفصل آرنج

عضله بازویی قدامی و عضله بازویی زند اعلایی -عضله بازویی قدامی -عضله بازویی زند اعلایی

عضله بازویی زند اعلایی

عضله بازویی زند اعلایی یا عضله برون گرداننده در ناحیه قدامی و خارجی زند زبرین قرار دارد.

مبدا عضله:

بخش تحتانی خارجی استخوان بازو

انتهای عضله:

انتهای استخوان زند زبرین

عمل عضله:

خم کردن آرنج،نیمه برون گرداندن و نیمه درون گردان ساعد

عضله بازویی قدامی و عضله بازویی زند اعلایی -عضله بازویی قدامی -عضله بازویی زند اعلایی

منبع : فیت ترین

/https://fittarin.com

این مطلب را نیز بخوانید :  عضله دو سر بازویی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *