سرینی بزرگ

سرینی بزرگ ، بزرگترین عضله قسمت پشتی لگن خاصره است که از سطح پشت استخوان لگن شروع شده از پشت مفصل ران عبور کرده و به بالای استخوان ران وصل می شود.

اعمال اصلی این عضله باز کردن مفصل ران ،دور کردن ران و چرخش خارجی ران میباشد.

موقعیت دقیق عضله :

سر ثابت:

سطح خارجی خاصره ، تثبیت خط خلفی سرینی، مجاور سطح خلفی خاجی و دنبالچه ، رباط ساکروتربیوس،نیام پهن و نازک عضله راست کننده ستون فقرات(خاجی-مهره ای)

سر متحرک:

مسیر خاصره ای – ساقی نیام پهن برجستگی درشت نی ران

Gluteal muscles e1452685933682 min 1 - سرینی بزرگ

عمل:

بخش فوقانی:

دور کننده  ران و چرخش دهنده خارجی ران

بخش تحتانی:

باز کننده و چرخش دهنده خارجی ران،باز کننده تنه و نزدیک کننده کمکی ران(فرا باز کردن)

 

عضله سرینی در راه رفتن به کار گرفته نمیشود،اما در باز شدن قوی ران نظیر دویدن ،بالا رفتن یا بلند شدن از وضعیت نشسته به کار گرفته میشود.

 فیت ترین 

www.fittarin.com

One thought on “سرینی بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *