ساق پا نشسته دستگاه

نحوه اجرا ساق پا نشسته دستگاه :

برای اجرای ساق پا نشسته دستگاه مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1.روی دستگاه بنشینید و پاها را روی قسمت مشخص شده بگذارید.

2.دقت کنید ساق پایتان با زمین عمود باشد.

3.روی پنجه پا بالا بروید و عضلات ساق پا را منقبض کنید و پاشنه ها را بالا ببرید.

4. اندکی مکث کنید و به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

نکات مهم:

  • اگر نوک انگشتان مستقیم و رو به جلو باشد  همه عضله ساق پا مورد تمرین قرار می گیرد .
  • اگر نوک انگشتان رو به خارج باشد و پاشنه پا ها رو به داخل باشد تمرکز تمرین روی بخش داخلی ساق است .
  • اگر نوک انگشتان رو به داخل باشد و پاشنه پاها به بیرون چرخیده باشد بخش خارجی عضله ساق تحت تمرین قرار می گیرد .
  • برای تقویت کل عضله ساق پاها به عرض لگن باز شود و برای تقویت سر خارجی عضله پاها کمتر از عرض لگن باز شوند .
  • اگر سر داخلی عضله ضعیف است و میخواهید آن را تفویت کنید فاصله پاها باید بیشتر از عرض لگن باشد.

saq min - ساق پا نشسته دستگاه

سخن مربی:

وقتی زانوها خم شده اند عضلات دو قلو نیز منقبض شده و جمع شده اند و فشار اصلی بر روی عضله نعلی خواهد بود و حرکت پنجه را به عهده دارد بنابراین حرکاتی که در آن زانوها خم هستند عضلات نعلی بیشتر درگیرند و در حرکاتی که زانوها صاف هستند بیشتر عضلات دوقلو درگیرند،طبق مطالعاتی که در سال ۲۰۰۷انجام شده است ، درصد فیبرهای نوع کند انقباض در ساق بیشتر است بنابراین برای حجیم شدن ساق پا احتیاج به وزنه های سنگین تر دارید.

عضلاتی که حین اجرای حرکت ساق پا نشسته دستگاه درگیر میشوند:

عضلات نعلی، عضلات دو قلو.

عضلات اصلی: عضله نعلی

عضلات کمکی: عضله دو قلو

منبع : فیت ترین

www.fittarin.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.