داروهای گیاهی تقویتی

نسخـه پیچـی گیاهـی

داروهای تقویتی

نسخه های تک دارویی – داروهای تقویتی

نسخه شماره 1

دارو : تمام گیاه شاهتره ( species Fumaria )
مقدار مصرف : 1 تا 3 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سهبار هر بار یک فنجان میل کنید . توجه : مصرف مقادیر زیاد این دارو
ممکن است اثر ناراحت کننده داشته باشد .

نسخه شماره 2 

دارو : برگ بادرنجبویه ( officinalis Melissa )
مقدار مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته
نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 3 : دارو : تخم شنبلیله )graecum-foenum Trigonella ) مقدار مصرف : 0/25 تا 1/25
گرم طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا
دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4

دارو : زعفران (sativus Crocus )
مقدار مصرف : 1 تا 2 گرم طرز
تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته
نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

ادامه نسخه های داروهای تقویتی

نسخه شماره 5

دارو : پوست درچین (zeylanicum Cinnamomuni )
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز
تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد
سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6

دارو : گل یا تمام گیاه بومادران ( millefolium Achillea )
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم
بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7

دارو : برگ مریم گلی (Salvia officinalis )
مقدار مصرف : 1تا 2 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف
کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 8

دارو : تمام گیاه مرزنجوش (vulgare Origanum )
مقدار مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس
صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9 

دارو : به لیمو یاورون ( citriodora Lippa )
مقدار مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف
کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

منبع: فیت ترین

www.fittarin.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *