داروهای مقوی قوه باء – محرک جنسی

نسخـه پیچـی گیاهـی

داروهای مقوی قوه باء – محرک جنسی

نسخه هاي تک دارویی – داروی محرک جنسی

نسخه های داروی محرک جنسی کاملا گیاهی را در زیر خواهید دید.

نسخه شماره 1

دارو : پیاز (cepa Allium ) مقدار مصرف : 50 تا 100 گرم طرز
تهیه و استعمال : مقدار فوق را روزي 2 مرتبه همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 2

دارو : زعفران (sativus Crocus ) مقدار مصرف : 0/5 تا 1 گرم طرز تهیه و استعمال :
مقدار فوق را همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 3

دارو : تمام گیاه کرفس (graveolens Apium ) مقدار مصرف : 2 تا 5 گرم همراه غذا
بصورت خام مصرف کنید .

نسخه شماره 4

دارو : تخم تره (porrum Allium ) مقدار مصرف : 1 تا 2
گرم مقدار فوق را با یک لیوان شیر چند روز متوالی میل کنید .

نسخه شماره 5

دارو : موسیر (Allium ascalonicum ) مقدار مصرف : 10 تا 20 گرم طرز مصرف :
همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 6

دارو : پوست درچین ( zeylanicum Cinnamomum )مقدار مصرف : 2 تا 5 گرم طرز
تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . مقدار فوق را می توانید همراه
غذا میل کنید . این دارو یک داروی محرک جنسی خوب می باشد.

نسخه شماره 7

دارو : تمام گیاه مارچوبه ( officinalis Asparagus ) مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه: مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم
بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . توجه : ضمنا گیاهان زنجبیل ، چوب
چینی ، درچینی وانیل و ثعلب که بومی ایران نیست جهت داروی محرک جنسی بکار برده می شود .

 

داروهاي کم کننده میل جنسی

نسخه هاي تک دارویی

نسخه شماره 1

دارو : تخم سداب ( graveolence Ruta ) مقدار مصرف : 0/5
تا 1 گرم طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت
باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . توجه : مصرف
مقادیر زیاد سداب سمی است و باید اجتناب شود .

نسخه شماره 2

دارو : تخم یا میوه پنج انگشت ( castus – agnus Vitex )مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز
تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3

دارو : انار ترش ( grantaum Punica ) مقدار مصرف : روزي سه یار هر بار یک الی دو
فنجان آب انار میل کنید .

نسخه شماره 4

دارو : ترنج ( بالنگ ) ( medica Citrus ) مقدار مصرف : روزي سه یار هر بار یک فنجان
آب ترنج میل کنید .

نسخه شماره 5

دارو : عدس ( esculenta Lens ) مقدار مصرف : الاقل روزي یکبار مقداري عدس پخته
را همراه غذا میل کنید .

 

منبع: فیت ترین

www.fittarin.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *