داروهای مسهل – یبوست – سفتی مدفوع – دیر کار کردن شکم

نسخـه پیچـی گیاهـی

داروی مسهل | یبوست | سفتی مدفوع | دیر کار کردن شکم

 

نسخه های تک دارویی – داروی مسهل | یبوست | سفتی مدفوع | دیر کار کردن شکم

داروی مسهل و یبوست و سفتی مدفوع و دیر کار کردن شکم را در زیر خواهید دید.

نسخه شماره ۱

دارو : ریشه و ریزم ریوند چینی ( officinale Rheum ) مقدار
مصرف : ۱ تا ۴ گرم طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده است در یک فنجان آب جوش ریخته مدت
یک ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان یک ساعت بعد
از غذا میل کنید . توجه : این دارو در زنان حامله و در افرادی که سنگ در مثانه یا دستگاه ادراري دارند نباید
مصرف شود .

نسخه شماره ۲ 

دارو : شیرابه خشک شده برگهاي صبر زرد (چداروا) (species Aleo )مقدار مصرف : ۶۰
تا ۲۰۰ میلی گرم بعنوان مسهل مالیم ، ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم بعنوان مسهل . طرز تهیه : با کمی شربت قند میل
کنید . توجه : این دارو در دوران حاملگی ، زمان قاعدگی و در هنگام وجود ناراحتی گوارشی مصرف نگردد .

نسخه شماره ۳

دارو : برگ سنا (angustifolia Cassia ) مقدار مصرف : ۰/۵ تا ۱ گرم بعنوان ملین ۱ تا
۳ گرم بعنوان مسهل مالیم ۴ تا ۸ گرم بعنوان مسهل قوي طرز تهیه : مقادیر مورد نظر از برگ سنا را که قبال
کوبیده شده باشد در یک فنجان آبجوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف
کرده صبح و شب هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید . توجه : مدت ۶ تا ۸ ساعت بعد از
مصرف دارو تخلیه روده شروع می شود .

نسخه شماره ۴ 

دارو : اسفرزه (Plantago psylium ) مقدار مصرف : براي بزرگسالان مقدار ۱۰ گرم یا
یک قاشق غذا وري پر با کمی آب ولرم یا شیر گرم روزي سه بار مصرف گردد . اطفال : مقدار یک رگم
روزي سه بار با کمی آب گرم یا شیر گرم میل کنید .

نسخه شماره ۵ 

دارو : پوست سیا توسه ( frangula Rhamnus ) مقدار مصرف : ۱ تا ۳ گرم از پودر گیاه
طرز تهیه و مصرف : بصورت کپسول تهیه و میل کنید . توجه : مقدار ۲ تا ۶ گرم این دارو را در یک لیوان آب
بصورت جوشانده نیز می توان تهیه و مصرف نمود .

نسخه شماره ۶

دارو : مغز میوه فلوس (fistula Cassia ) مقدار مصرف : بزرگساالان به مقدار ۴ تا ۸ گرم
بعنوان ملین و به مقدار ۳۰ تا ۶۰ رگم بعنوان مسهل ، اطفال به مقدار ۳ گرم بر حسب هر یک از سنین عمر
بعنوان مسهل . طرز تهیه و مصرف : مقادیر ذکر شده از پودر گیاه فوق را در یک فنجان آب جوش ریخته
مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان یک ساعت
بعد از غذا میل کنید .

 

منبع: فیت ترین

www.fittarin.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *