داروهای مسهل – یبوست – سفتی مدفوع – دیر کار کردن شکم

نسخـه پیچـی گیاهـی

داروی مسهل | یبوست | سفتی مدفوع | دیر کار کردن شکم

 

نسخه های تک دارویی – داروی مسهل | یبوست | سفتی مدفوع | دیر کار کردن شکم

داروی مسهل و یبوست و سفتی مدفوع و دیر کار کردن شکم را در زیر خواهید دید.

نسخه شماره 1

دارو : ریشه و ریزم ریوند چینی ( officinale Rheum ) مقدار
مصرف : 1 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده است در یک فنجان آب جوش ریخته مدت
یک ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان یک ساعت بعد
از غذا میل کنید . توجه : این دارو در زنان حامله و در افرادی که سنگ در مثانه یا دستگاه ادراري دارند نباید
مصرف شود .

نسخه شماره 2 

دارو : شیرابه خشک شده برگهاي صبر زرد (چداروا) (species Aleo )مقدار مصرف : 60
تا 200 میلی گرم بعنوان مسهل مالیم ، 300 تا 1000 میلی گرم بعنوان مسهل . طرز تهیه : با کمی شربت قند میل
کنید . توجه : این دارو در دوران حاملگی ، زمان قاعدگی و در هنگام وجود ناراحتی گوارشی مصرف نگردد .

نسخه شماره 3

دارو : برگ سنا (angustifolia Cassia ) مقدار مصرف : 0/5 تا 1 گرم بعنوان ملین 1 تا
3 گرم بعنوان مسهل مالیم 4 تا 8 گرم بعنوان مسهل قوي طرز تهیه : مقادیر مورد نظر از برگ سنا را که قبال
کوبیده شده باشد در یک فنجان آبجوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف
کرده صبح و شب هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید . توجه : مدت 6 تا 8 ساعت بعد از
مصرف دارو تخلیه روده شروع می شود .

نسخه شماره 4 

دارو : اسفرزه (Plantago psylium ) مقدار مصرف : براي بزرگسالان مقدار 10 گرم یا
یک قاشق غذا وري پر با کمی آب ولرم یا شیر گرم روزي سه بار مصرف گردد . اطفال : مقدار یک رگم
روزي سه بار با کمی آب گرم یا شیر گرم میل کنید .

نسخه شماره 5 

دارو : پوست سیا توسه ( frangula Rhamnus ) مقدار مصرف : 1 تا 3 گرم از پودر گیاه
طرز تهیه و مصرف : بصورت کپسول تهیه و میل کنید . توجه : مقدار 2 تا 6 گرم این دارو را در یک لیوان آب
بصورت جوشانده نیز می توان تهیه و مصرف نمود .

نسخه شماره 6

دارو : مغز میوه فلوس (fistula Cassia ) مقدار مصرف : بزرگساالان به مقدار 4 تا 8 گرم
بعنوان ملین و به مقدار 30 تا 60 رگم بعنوان مسهل ، اطفال به مقدار 3 گرم بر حسب هر یک از سنین عمر
بعنوان مسهل . طرز تهیه و مصرف : مقادیر ذکر شده از پودر گیاه فوق را در یک فنجان آب جوش ریخته
مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان یک ساعت
بعد از غذا میل کنید .

 

منبع: فیت ترین

www.fittarin.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *