داروهاي ملین نسخـه پیچـی گیاهـی

نسخـه پیچـی گیاهـی

داروهاي ملین

نسخه هاي مرکب

نسخه شماره ۱ 

دارو جهت یبوستهاي اسپاسمی (عصبی) عصاره سیا توسه ۷/۱۹ میلی لیتر
عصاره بالدن ۳/۰ میلی لیتر مقدار مصرف : صبح وشب قبل از خواب ۳۰ قطره از داروي فوق در یک استکان
آب قند حل و میل شود .

نسخه شماره ۲ 

داروي ملین (جهت برطرف کردن یبوست همراه با درد) بابونه ۲۰ گرم بومادران ۲۰ گرم
بردنجبوبه ۱۰ گرم نعناع ۵ گرم سنا ۵ گرم سیا توسه ۵ گرم طز تهیه و مقدار مصرف : یک قاشق غذا خوري از
مخلوط فوق را که قبال کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره ۳ 

داروي ملین ریشه شیرین بیان ۳۰ گرم ترنجبین ۶۰ گرم طرز تهیه و مقدار مصرف : بنفشه و
ریشه شیرین بیان پودر شده را در یک فنجان آبجوش ریخته مدت ۳۰ دققیه بگذارید تا دم بکشد سپس آن
را صاف کرده و ترنجبین را با آن اضافه می کنند تا حل شود ، در خاتمه مخلوط را در یک نوبت میل کنید .

نسخه شماره ۴ 

داروي ملین زردآلو پانزده عدد آلو پانزده عدد گل نیلوفر سه عدد گل بنفشه ۱۵ گرم عدس
پوست کنده ۱۰ گرم گشنیز خشک ۱۰ گرم تخم کاسنی نیم کوبیده ۵ گرم طرز تهیه و مقدار مصرف :
داروهاي فوق را به مدت یک روز در آب خیسانده و بعد صاف می کنند . مخلوط صاف شده در یک نوبت
جهت رفع یبوست و حرارت و غلبه گرمی در مناطق گرم توصیه کرده اند . توجه : براي اینکه خیسانده تهیه
شده خاصیت ملینی داشته باشد به آن ۵۰ گرم ترنجبین اضافه می کنند .

نسخه هاي تک دارویی

نسخه شماره ۱ 

دارو : گز علفی ) infectoria Quercus ) مقدار مصرف : ۲۰ تا
۶۰ گرم ) بر حسب سن بیمار ) طرز مصرف : در کمی آب حل نموده و میل کنید .

نسخه شماره ۲ 

دارو : گز خونساري (گزانگبین) (adscendens Astragalus ) مقدار مصرف : ۲۰ تا ۶۰
گرم (بر حسب سن بیمار ) طرز مصرف : در کمی آب حل نموده و میل کنید .

نسخه شماره ۳

دارو : ترنجبی( Alhagi camelorum ) مقدار مصرف : ۱۰ تا ۷۰ گرم (بر حسب سن
بیمار ) طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره ۴

دارو : شیر خشت (numularia Cotoneaster ) مقدار مصرف : تا ۱۰۰ گرم (بر حسب
سن بیمار ) طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره ۵

دارو : شکر سرخ ( offcinarum Saccharum ) مقدار مصرف : تا ۱۰۰ گرم ( بر حسب
سن بیمار ) طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره ۶

دارو : شکر تیغال (cephalotes Echinops ) مقدار مصرف : تا ۱۵ گرم مقدار مصرف :
۲۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بیمار) طرز مصرف : بصورت دم کرده

نسخه شماره ۷ 

دارو : بید خشت (excelsa Salix ) مقدار مصرف : ۲۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب
سن بیمار )
طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره ۸ 

دارو : دانه خاکشیر (sophia Sisymbrium ) مقدار مصرف : ۴ تا ۸ گرم طرز مصرف :
با کمی آب سرد میل کنید .

نسخه شماره ۹ 

دارو : میوه انجیر (carica Ficus ) مقدار مصرف :۱۰ تا ۱۵ گرم طرز مصرف : بصورت
خیسانده در آب گرم یا در شیر میل کنید .

نسخه شماره ۱۰ (ملین قوي)

دارو : روغن کرچک (oil communis Ricinus )مقدار مصرف :
یک قاشق مربا خوري تا یک قاشق غذا خوري بر حسب سن و وضع بدنی بیمار . توجه : این دارو بهترین و
مناسبترین و مطمئن ترین ملینهاست و برای کودکان هم مناسب است .

نسخه شماره ۱۱ 

دارو : روغن بادام (oil amygdalus Prunus ) مقدار مصرف : ۱۵ تا ۶۰ گرم ( بر حسب
سن بیمار )

نسخه شماره ۱۲

دارو : روغن نارگیل (oil Cocosnucifera )مقدار مصرف : ۱۰ تا ۴۰ گرم ( بر حسب
سن بیمار )

نسخه شماره ۱۳ 

دارو : روغن پنبه دانه (oil hearbaceum Gossypium )مقدار مصرف : ۱۰ تا ۳۰ گرم
( بر حسب سن بیمار )

نسخه شماره ۱۴

دارو : روغن کنجد (oil indicum Sesamum ) مقدار مصرف : ۴۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب
سن بیمار )

نسخه شماره ۱۵ 

دارو : روغن ذرت (Zea oil corn or mays ) مقدار مصرف : ۴۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب
سن بیمار )

نسخه شماره ۱۶

دارو : روغن مغز گردو (Juglans oil regia ) مقدار مصرف : ۱۰ تا ۱۵ گرم ( بر حسب
سن بیمار )

فیت ترین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *