داروهاي ملین نسخـه پیچـی گیاهـی

نسخـه پیچـی گیاهـی

داروهاي ملین

نسخه هاي مرکب

نسخه شماره 1 

دارو جهت یبوستهاي اسپاسمی (عصبی) عصاره سیا توسه 7/19 میلی لیتر
عصاره بالدن 3/0 میلی لیتر مقدار مصرف : صبح وشب قبل از خواب 30 قطره از داروي فوق در یک استکان
آب قند حل و میل شود .

نسخه شماره 2 

داروي ملین (جهت برطرف کردن یبوست همراه با درد) بابونه 20 گرم بومادران 20 گرم
بردنجبوبه 10 گرم نعناع 5 گرم سنا 5 گرم سیا توسه 5 گرم طز تهیه و مقدار مصرف : یک قاشق غذا خوري از
مخلوط فوق را که قبال کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 30 دقیقه باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 3 

داروي ملین ریشه شیرین بیان 30 گرم ترنجبین 60 گرم طرز تهیه و مقدار مصرف : بنفشه و
ریشه شیرین بیان پودر شده را در یک فنجان آبجوش ریخته مدت 30 دققیه بگذارید تا دم بکشد سپس آن
را صاف کرده و ترنجبین را با آن اضافه می کنند تا حل شود ، در خاتمه مخلوط را در یک نوبت میل کنید .

نسخه شماره 4 

داروي ملین زردآلو پانزده عدد آلو پانزده عدد گل نیلوفر سه عدد گل بنفشه 15 گرم عدس
پوست کنده 10 گرم گشنیز خشک 10 گرم تخم کاسنی نیم کوبیده 5 گرم طرز تهیه و مقدار مصرف :
داروهاي فوق را به مدت یک روز در آب خیسانده و بعد صاف می کنند . مخلوط صاف شده در یک نوبت
جهت رفع یبوست و حرارت و غلبه گرمی در مناطق گرم توصیه کرده اند . توجه : براي اینکه خیسانده تهیه
شده خاصیت ملینی داشته باشد به آن 50 گرم ترنجبین اضافه می کنند .

نسخه هاي تک دارویی

نسخه شماره 1 

دارو : گز علفی ) infectoria Quercus ) مقدار مصرف : 20 تا
60 گرم ) بر حسب سن بیمار ) طرز مصرف : در کمی آب حل نموده و میل کنید .

نسخه شماره 2 

دارو : گز خونساري (گزانگبین) (adscendens Astragalus ) مقدار مصرف : 20 تا 60
گرم (بر حسب سن بیمار ) طرز مصرف : در کمی آب حل نموده و میل کنید .

نسخه شماره 3

دارو : ترنجبی( Alhagi camelorum ) مقدار مصرف : 10 تا 70 گرم (بر حسب سن
بیمار ) طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره 4

دارو : شیر خشت (numularia Cotoneaster ) مقدار مصرف : تا 100 گرم (بر حسب
سن بیمار ) طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره 5

دارو : شکر سرخ ( offcinarum Saccharum ) مقدار مصرف : تا 100 گرم ( بر حسب
سن بیمار ) طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره 6

دارو : شکر تیغال (cephalotes Echinops ) مقدار مصرف : تا 15 گرم مقدار مصرف :
20 تا 60 گرم ( بر حسب سن بیمار) طرز مصرف : بصورت دم کرده

نسخه شماره 7 

دارو : بید خشت (excelsa Salix ) مقدار مصرف : 20 تا 60 گرم ( بر حسب
سن بیمار )
طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره 8 

دارو : دانه خاکشیر (sophia Sisymbrium ) مقدار مصرف : 4 تا 8 گرم طرز مصرف :
با کمی آب سرد میل کنید .

نسخه شماره 9 

دارو : میوه انجیر (carica Ficus ) مقدار مصرف :10 تا 15 گرم طرز مصرف : بصورت
خیسانده در آب گرم یا در شیر میل کنید .

نسخه شماره 10 (ملین قوي)

دارو : روغن کرچک (oil communis Ricinus )مقدار مصرف :
یک قاشق مربا خوري تا یک قاشق غذا خوري بر حسب سن و وضع بدنی بیمار . توجه : این دارو بهترین و
مناسبترین و مطمئن ترین ملینهاست و برای کودکان هم مناسب است .

نسخه شماره 11 

دارو : روغن بادام (oil amygdalus Prunus ) مقدار مصرف : 15 تا 60 گرم ( بر حسب
سن بیمار )

نسخه شماره 12

دارو : روغن نارگیل (oil Cocosnucifera )مقدار مصرف : 10 تا 40 گرم ( بر حسب
سن بیمار )

نسخه شماره 13 

دارو : روغن پنبه دانه (oil hearbaceum Gossypium )مقدار مصرف : 10 تا 30 گرم
( بر حسب سن بیمار )

نسخه شماره 14

دارو : روغن کنجد (oil indicum Sesamum ) مقدار مصرف : 40 تا 60 گرم ( بر حسب
سن بیمار )

نسخه شماره 15 

دارو : روغن ذرت (Zea oil corn or mays ) مقدار مصرف : 40 تا 60 گرم ( بر حسب
سن بیمار )

نسخه شماره 16

دارو : روغن مغز گردو (Juglans oil regia ) مقدار مصرف : 10 تا 15 گرم ( بر حسب
سن بیمار )

فیت ترین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *