داروهای معالج بیماریهای دهان ، حلق ، لثه و دندانها

نسخـه پیچـی گیاهـی

داروهای معالج بیماریهای دهان ، حلق ، لثه و دندانها

 

نسخه هاي مرکب

نسخه شماره 1 :

دارو جهت رویانیدن یا ترمیم لثه: خون سیاوش یک قسمت ، گزمازوج یک قسمت ، میوه سرو یک قسمت ، کندر یک قسمت ، اقاقیا یک قسمت ، گل سرخ یک قسمت ،  گلنار سه قسمت

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را کوبیده و الک کرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسیله مسواك خوب مالش دهید .

توجه : این فرآورده عالوه بر این جهت رویانیدن گوشت بن دندان و رفع بدبویی دهان نیز توصیه می شود.

نسخه شماره 2 :

داروي ضد درد دندان و لثه : سعد کوفی یک قسمت ، گل سرخ یک قسمت ، میوه مورد یک قسمت ، گلنار یک قسمت ، سماق سه قسمت

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را کوبیده و الک کرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسیله مسواك خوب مالش دهید . توجه : عالوه بر این موافق اکثر مزاجها بوده و در تسکین درد و رفع خونریزي دهان و لثه و رویانیدن گوشت لثه و زخمهاي دهان نیز مفید می باشد .

نسخه شماره 3 :

داروي جهت محکم کردن دندان:  هلیله زرد یک قسمت، بلیله یک قسمت، آمله یک قسمت ،گل سرخ یک قسمت ، اقاقیا سه قسمت ، گلنار یک قسمت ، عاقر قرحا یک قسمت

طرز تهیه و روش استعمال:

داروها را کوبیده و الک کرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسیله مسواك خوب مالش دهید.
توجه : این فرآورده عالوه بر این جهت محکم کردن دندانها و جلوگیري از خونریبی لثه و خوشبو کردن دهان نیز توصیه شده است .

نسخه شماره 4:

دارو جهت جوش زدن دهان ( برفک و غیره ): فلوس یک قسمت ، تخم گشنیز یک قسمت

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را کوبیده و الک کرده و در یک لیوان آب جوش به مدت 5 دقیقه بجوشانید سپس آنرا صاف کرده بصورت مزمزه و چرخانیدن در داخل دهان غرغره نمائید .

نسخه شماره 5 :

دارو براي رفع جوش دهان: انجیر خشک یک قسمت ، سیب یک قسمت ، اکلیل الملک یک قسمت،  بابونه یک قسمت ، آب مقدار کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانیده بصورت مزمزه (چرخانیدن در داخل دهان) مصرف کنید .

نسخه شماره 6 :

دارو جهت محکم کردن دندانها: سنبل الطیب یک قسمت میوه سرو یک قسمت عاقرقرحا یک قسمت مازوج یک قسمت آب مقدار کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانیده بصورت مزمزه مصرف کنید .

نسخه شماره 7 :

دارو جهت تسکین درد دندانها: خریق سفید یک قسمت، عاقرقرحا یک قسمت ، نعناع یک قسمت ، آب مقدار کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانیده صاف کرده و بصورت نیم گرم مزمزه مصرف کنید .

نسخه شماره 8 :

دارو جهت تسکین درد دندان: عاقر قرحا یک قسمت ،برگ نعناع یک قسمت ، گلنار یک قسمت ، سرکه مقدار کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را در سرکه جوشانیده و سپس حاصل را صاف و مزمزه مصرف کنید .

نسخه شماره 9 :

دارو جهت رفع درد دهان و التهابات گلو:  گلنار یک قسمت ، غنچه گل سرخ یک قسمت ، برگ مریم گلی یک قسمت ، عصاره شیرین بیان یک قسمت ، آب مقدار کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را (بجز عصاره ریشه شیرین بیان ) با هم در آب جوشانیده و صاف کنید . سپس عصاره شیرین بیان را در جوشانده صاف شده حل کرده و حاصل را بصورت غرغره استعمال کنید .

نسخه هاي تک داروییی

نسخه شماره 1 :

دارو جهت دندان درد : تخم گشنیز (i sat Coriandrumvum )

مقدار مصرف :

0/5 تا 1 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2 :

دارو جهت درمان جوشهاي دهان ( آفت ) و آماس مخاط دهان : توت سیاه ( nigraMorus )

روش و مقدار مصرف :

شیره توت سیاه را یا بصورت خشک شده یا تازه شیره آنرا روزي چند مرتبه در دهان براي مدت چند دقیقه نگاه درید .

نسخه شماره 3 :

دارو جهت درمان جوشهاي دهان ( آفت ) :  برگ گردو (regia Juglance )

روش و مقدار مصرف :

پنج گرم برگ گردو را در یک فنجان آبجوش ریخته ، مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزي 3 بار دهان را با آن بشوئید .

نسخه شماره 4 :

دارو جهت رفع بوي بد دهان : ریشه و ریزم زنجفیل (officinalis Zingiber )

مقدار مصرف :

3 تا 5 گرم

طرز تهیه و استعمال :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئید .

نسخه شماره 5 :

دارو جهت رفع بوي بد دهان : برگ بادرنجبویه (officinalis Melissa )

طرز تهیه و استعمال :

مقدار ده گرم برگ بادرنجبویه را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئید .

نسخه شماره 6 :

دارو جهت خونریزي لثه و تقویت لثه : برگ زیتون (europea Olea )

طرز تهیه و استعمال :

مقدار ده گرم برگ زیتون را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئید . عالوه بر این از روغن زیتون روزي چند بار بصورت مالش در دهان استفاده کنید .

نسخه شماره 7 :

دارو جهت درمان آبسه دندان : سیر (sativum Allium )

طرز تهیه و استعمال :

کمی سیر پخته را با شیر مخلوط موده و بصورت خمیر دارورید و روزي 2 تا 3 مرتبه بر محل آبسه قرار دهید .

نسخه شماره 8 :

دارو جهت رفع بوي بد دهان : گل بابونه اصلی ( chamomilla Matricaria )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار دهان را با آن شستشو دهید .

نسخه شماره 9 :

دارو جهت پیشگیري از پیشرفت پوسیدگی دندان : فلفل سیاه (piper Black )

روش مصرف :

کمی از پودر فلفل را به محل پوسیدگی دندانها بمالید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *