داروهاي ضد دیابت – مرض قند

نسخـه پیچـی گیاهـی

داروهاي ضد دیابت – مرض قند

نسخه هاي تک داروییی

نسخه شماره 1 :

دارو : تخم یا تمام گیاه شنبلیله ( e gra – foenum Trigonellacum )

مقدار مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک
فنجان میل کنید.

نسخه شماره 2 :

دارو : ریزم بید گیاه ( repens Agropyron )

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهیه: مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا
دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 3 :

دارو : برگ توت سیاه ( nigra Morus )

مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 4 :

دارو : برگ اوکالیپتوس (globulus Eucalyptus )

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهیه: مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

diuret diabet - داروهاي ضد دیابت - مرض قند
داروهاي ضد دیابت – مرض قند

نسخه شماره 5 :

دارو : پوست دانه لوبیا ( vulgaris Phasseolus )

مقدار مصرف : 7 تا 250 گرم

طرز تهیه: مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 6 :

دارو : برگ درخت گردو(regia Juglans )

مقدار مصرف : 3 تا 7 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 7 :

دارو : سیر (sativum Allium )

مقدار مصرف : 3 یا 6 عدد سیر تازه را همراه با غذا میل کنید .

طرز تهیه : 12 تا 18 گرم از سیر خشک شده را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 8 :

دارو : پیاز (cepa Allium )

مقدار مصرف : 150 گرم همراه غذا میل کنید .

نسخه  شماره 9 :

دارو : ریشه بابا آدم ( lappa Arctium )

مقدار مصرف : روزانه 5 تا 10 گرم

طرز تهیه :مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 10 :

دارو : برگ گزنه ( urens Urtica )

مقدار مصرف : روزانه 5 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *